TROY VON AFFELN

0
38

TROY VON AFFELN  

 
OTAC  MULTI INTERNACIONALNI GRAND GOLD KING CHAMPION HARLI 
MAJKA CHAMPION TROYA VON AFFELN 
 
1. 05.12.2021 Trstenik   2 x lis  , broj 56  1 x Lis 4+1  38 sekunda ,  2 x lis 3   59 selunda  (But – Zadnja kocka na glavi , vozenje u zahvatu predzadnja , prebacivanje i krenula mu u kanal BUT. Sa 4,5  bi bio 1 mesto , a sa 4 bi bio 3 ili 4 ti ) 
 
2. 18.12.2021 Lipar  Brzinska  , broj 23 ,  Lis 3  (stomak )  57 sekunda  (Zadnja kocka , radio 20 tak sekundi krenula mu u kanal ista situacija kao u Trsteniku hvata ovde za stomak)